Η ομάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ARKIVF, που βρίσκεται στην περιοχή του Αμαρουσίου και στην μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ, επιθυμεί να προσλάβει μαία για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της.

Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για αποστολή βιογραφικού : info@arkivf.co.uk 

Στοιχεία επικοινωνίας: κα Δήμητρα Γιουρούκου, 6944957719