Γυναικολογικό ιατρείο αναζητά υποψήφια  για στελέχωση θέσης μαίας με καθήκοντα και γραμματειακής υποστήριξης. Ωράριο απογευματινό 13:00-21:00 πενθήμερο,  Δευτέρα-Παρασκευή (Πλήρης απασχόληση). Τόπος εργασίας, Αθήνα, Χαλάνδρι, Λεωφ.Κηφισίας

Αποστολή βιογραφικού σε: info@a-a.gr

Καθήκοντα:

 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Προγραμματισμός ραντεβού πελατών και οργάνωση ημερήσιου προγράμματος
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Οργάνωση και ταξινόμηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου
 • Βοήθεια σε κλινικές πράξεις ιατρείου
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Κειμενογράφηση
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση επιτόκων
 • Υποστήριξη ανώδυνου τοκετού
 • Συμμετοχή στους τοκετούς
 • Υποστήριξη θηλασμού

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου Μαιευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δεξιότητες καλής επικοινωνίας
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας
 • Ευγένεια και εχεμύθεια
 • Γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία
 • Anti-Covid19 εμβολιασμός
 • Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

 

Παρέχονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφάλιση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Σταθερότητα εργασιακής σχέσης