Ζητείται ΜΑΙΑ με καθήκοντα και γραμματειακής υποστήριξης, για Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο στο κέντρο του Αμαρουσίου, πλησίον ΗΣΑΠ.

Απαραίτητα προσόντα πτυχίο Μαιευτικής, γνώσεις υπολογιστή & ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επικοινωνιακή, με οργανωτικές ικανότητες και διάθεση για εξυπηρέτηση των ασθενών.

Προϋπηρεσία και γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί.

Αποστολή σας είναι να φροντίζετε για την υποδοχή και προετοιμασία των ασθενών και να υποστηρίζετε την εργασία του Ιατρού. Είστε υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση περιστατικών κλπ. Συνοδεύετε τον Ιατρό στο Μαιευτήριο ΙΑΣΩ στους Τοκετούς του.

 

Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (5 οκταώρων, δηλ. 40 ωρών) ή μερικής απασχόλησης (2.5 οκταώρων δηλ. 20 ωρών) εβδομαδιαίως.

 

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού. Email: partsiobgyn@yahoo.com