Η ομάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ARKIVF, που βρίσκεται στην περιοχή του Αμαρουσίου και στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, επιθυμεί να προσλάβει μαία για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της.

Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για αποστολή βιογραφικού : info@arkivf.co.uk

Στοιχεία επικοινωνίας: κα Δήμητρα Γιουρούκου, 6944957719