Ο Σύλλογος Μαιών-Μαιευτών Αθήνας καλεί τα μέλη του που δεν έχουν τη δυνατότητα  να εμβολιαστούν μέσω των φορέων στους οποίους εργάζονται, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν για τον Sars-Cov-2, στέλνοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου (sema-icm@otenet.gr) με τα ακόλουθα στοιχεία

Αριθμός Μητρώου ΣΕΜΜΑ:

ΑΜΚΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL:

O ΣΕΜΜΑ έχει ήδη προωθήσει τη σχετική λίστα με τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να εμβολιαστούν μέχρι και σήμερα Πέμπτη 18/03/2021, στην αρμόδια διεύθυνση το Υπουργείου Υγείας, με στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διαδικασία διενέργειας του εμβολιασμού.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα στοιχεία σας, ώστε να συμπεριληφθούν σε μελλοντική αποστολή.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν από το Σύλλογο Μαιών Αθήνας αλλά και τους  αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας και θα διαγραφούν μετά το πέρας αυτής.