Η ταυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού προτείνεται να πραγματοποιείται με προκαθορισμένο ραντεβού, τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 12:00- 15:30 08:00 – 15:00 12:00 – 15:30 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΣΕΜΜΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΤOΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΥ (ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ), ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ.

Οι εγγραφές νέων μελών και οι ανανεώσεις ταυτοτήτων  μπορούν και συστήνεται να πραγματοποιούνται μέσω mail και οι πληρωμές να γίνονται μέσω τραπέζης.

Πιο συγκεκριμένα:

Ανανεώσεις ταυτοτήτων:

Με κατάθεση ή μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.    

Δικαιούχος: Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας                                                            

Αρ. Λογαριασμού: 080/677045-21,  

ΙΒΑΝ:GR5101100800000008067704521.

Ποσό ετήσιας συνδρομής: 40 ευρώ (20 ευρώ για ανέργους με αποστολή αποδεικτικού ανεργίας)

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποστέλλετε μέσω mail, το αποδεικτικό της κατάθεσης ή της πάγιας εντολής, προκειμένου να εξοφλούμε τα αντίστοιχα έτη από το μητρώο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις σημειώσεις της συναλλαγής (Αιτιολογία κατάθεσης)  παρακαλούμε να γράφετε ΜΟΝΟ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας.

Επίσης, χρειάζεται να αποστέλλετε μέσω mail το Έντυπο-Δήλωση ανανέωσης εγγραφής καθώς και μια φωτογραφία ή το παλιότερο δελτίο σας, προκειμένου να ανανεώσουμε την ταυτότητά σας  και να σας την αποστείλουμε σκαναρισμένη αλλά και μέσω ταχυδρομείου. Αν υπάρχουν αλλαγές σε διεύθυνση κατοικίας, τηλ. επικοινωνίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, παρακαλούμε να μας τα δηλώσετε και αυτά στο έντυπο ανανέωσης.   ΕΝΤΥΠΟ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

* Ανάλογη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και για έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ.

Στην περίπτωση που θελήσετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας δια ζώσης, αυτή μπορεί να γίνει με 3 τρόπους:

1. μετρητά

2. με χρεωστική κάρτα

3. με πιστωτική κάρτα (δυνατότητα πληρωμής με δόσεις)

 Εγγραφή νέου μέλους:

  • Θα χρειαστεί να αποσταλεί αντίγραφο πτυχίου ή  ολοκλήρωσης/περάτωσης σπουδών, αντίγραφο ταυτότητας, μια φωτογραφία, συμπληρωμένη η αίτηση και η καρτέλα  που θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία, υπεύθυνη δήλωση*  και να μας τα αποστείλετε μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσης του ποσού των 55 ευρώ, σκαναρισμένα στο mail του συλλόγου. 
  • * Στην Υπεύθυνη δήλωση  θα αναγράφεται η φράση: «όλα τα στοιχεία μου καθώς και τα δικαιολογητικά  που σας υποβάλω είναι αληθή και ακριβή». Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί  να εκδοθεί είτε μέσω gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) και να αποσταλεί με mail είτε να φέρει το γνήσιο της υπογραφής (μέσω ΚΕΠ)  και να αποσταλεί ταχυδρομικά.                                                                                                                                                                                                  

Η πληρωμή μπορεί να γίνει ως εξής:

Με κατάθεση ή μεταφορά του ποσού στον λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα. Στις σημειώσεις της συναλλαγής (Αιτιολογία κατάθεσης)  παρακαλούμε να γράφετε ΜΟΝΟ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας.

Δικαιούχος: Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας

Αρ. Λογαριασμού: 080/677045-21,  

ΙΒΑΝ: GR5101100800000008067704521. 

Ποσό ετήσιας συνδρομής: 55 ευρώ (40 ευρώ ετήσια συνδρομή & 15 ευρώ η εγγραφή)

(ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ετήσια συνδρομή που πληρώνετε κατά την εγγραφή σας, καλύπτει το ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από το μήνα εγγραφής. πχ εάν εγγραφείτε μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, θα πληρώσετε συνδρομή για το τρέχον έτος, με βάση το νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας των ΣΕΜ)

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αίτηση για εγγραφή στο ΣΕΜΑ

KARTELA

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ